Cine solicită Agrementul Tehnic?

Agrementul tehnic se solicită de către:

  • producătorul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România, sau un alt distribuitor care deţine acordul producătorului, pentru produse sau echipamente;
  • deţinătorul procedeului sau cel care îl foloseşte pe baza licenţei,  în cazul procedeelor noi în construcţii;

Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitată până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitaţi prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.

Agrementul tehnic nu-l absolvă pe producător sau pe deţinătorul procedeului de responsabilităţile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare, respectiv de utilizare.