Eliberare Agrement Tehnic

Agrementul tehnic se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii publicată in Monitorul Oficial nr.12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, cuprins în anexa nr.5 a HG nr.766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr.352/10.12.1997 şi modificată prin HG 675/2002.

Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în construcţii, nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice.