Despre Agremente Tehnice

Termeni si definitii 

1. Agrement tehnic în construcţiiapreciere tehnică favorabilă concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii, a unor noi produse, procedee şi echipamente pentru care nu există şi nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde şi reglementări, dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora, diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art.5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.

2. Producător: persoană responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă în nume propriu.

3. Reprezentant autorizat al producătorului: persoană juridică împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia.

4. Produs pentru construcţii: orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii, termenul desemnând materiale, elemente şi componente -individuale sau alcătuind un setinclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţă în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcţii prin operaţii şi/sau lucrări de construcţii.

5. Construcţii : orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrări de construcţii şi este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile cât şi lucrările de inginerie civilă.